Min profilSøgPostWebcamSexhistorierChat Log påHjælpFAQ
Amatørsex
REGELSÆT & BETINGELSER

1: Generelle betingelser

1.1    Du skal være min. 15 år for at få oprettet din profil.
1.2    Den tilknyttede e-mail adresse skal tilhøre dig og må eks. ikke være lånt af venner/bekendte.
1.3    Oprettelsen må kun udføres af profilens ejer.
Bed ikke venner/bekendte om at oprette en profil for dig, da der derved kan forekomme oplysninger i din profil, som du muligvis vil fortryde.
1.4    Det er ikke tilladt at oprette mere end 1 profil pr. bruger.
Hvis man ikke er tilfreds med sin oprindelige profil, så skal denne først slettes inden en ny oprettes.
Støder vi på flere profiler fra samme bruger, så vil kun den senest oprettede profil blive bibeholdt - og alle øvrige vil blive fjernet.
1.5    Det er IKKE tilladt at udlåne sin profil til andre.
Sådanne tilfælde vil resultere i omgående sletning af den pågældende profil.
Dette gælder ligeledes på webcam chatten, hvor det udelukkende er profilens ejer, som skal være den fremtrædende person på dennes webcam - samt kontrollere konversationen.
1.6    Såfremt en nyoprettelse findes useriøs i.h.t. profilens indhold, eller eks. indeholder en intetsigende/manglende profiltekst, så vil en sådan profil blive fjernet.

2: Fake profiler

2.1    Profiler der udgiver sig for at være andet end de i virkeligheden er (eks. mand udgiver sig for kvinde), vil omgående blive slettet.
2.2    Sexfriends.dk kan til enhver tid udbede sig dokumentation for evt. mistænkelige profiler i form af en påkrævet fremsendelse af et såkaldt "100%-foto."
Hvis et sådan ønske ikke kan imødekommes, så er Sexfriends.dk i sin fulde ret til at fjerne profilen - og evt. medlemskab vil ikke blive refunderet.

3: Kommercielle profiler

3.1    Profiler der opretter 'annoncer' af økonomisk karakter (såsom massage-annoncer eller tilbud om betaling for sex), vil blive slettet.
Herunder gælder ligeledes tilbud om betaling for modeljobs, eller andre ydelser af økonomisk interesse.
Bortvisningen gælder ligeledes profiler, som godtager økonomiske tilbud, da dette blot øger interessen for at udøve salg via profilerne på Sexfriends.dk
3.2    Personer der opretter en profil med det formål, at reklamere for egen hjemmeside (eller andre sites) via eks. profilteksten, breve, chatten eller i forummet vil blive fjernet.
3.3    Profiler med analytiske formål - så som informationsindsamling til TV-programmer eller lignende, skal først tage henvendelse til Sexfriends.dk og forelægge en klar udmeldelse med formålet af analysen.
Profiler der ikke først har rettet en sådan henvendelse, vil blive fjernet.
Denne praksis skal sikre profilerne mod unødige henvendelser omkring medvirken til analysering af sexliv m.m.

4: Billeder

4.1    Uploadede fotos hører under copyright-rettighederne for Sexfriends.dk, og må derfor IKKE kopieres eller benyttes til andre formål end din profil på Sexfriends.dk
Indhold af eks. sexnoveller eller forumindlæg må ej heller kopieres, men det tillades dog at man refererer til disse tekster med kildeangivelse.
4.2    Sexfriends.dk fralægger sig ethvert ansvar m.h.t. uploadede fotos, som - trods vores sikkerhedsforanstaltninger - skulle blive kopieret og benyttet andetsteds.
4.3    I henhold til sidens tema, så accepterer vi naturligvis upload af fotos hvor eks. bryster eller kønsdele vises, men stilen bedes holdt på et acceptabelt niveau - hvilket betyder, at ekstreme/groteske fotos vil blive afvist.
4.4    Alle uploadede fotos under Fotoalbums som vises sammen med profiloplysningerne (offentligt tilgængelige), vil blive checket af Sexfriends.dk, som til enhver tid kan slette fotos, der strider mod reglerne for billed-upload - uden yderligere advarsel til den pågældende profil.
Disse fotos lægges kun on-line såfremt de godkendes af Sexfriends.dk.
(Se det separate regelsæt for fotos via linket på upload-siden, når du er logget ind på din profil)
4.5    Uploadede fotos der ikke er offentligt tilgængelige (uploadet i Fotoskufferne) kræver ikke godkendelse, men vil alligevel blive checket af Sexfriends.dk med henblik på evt. afsløring af eks. pædofilt indhold.
4.6    Ved begge upload-muligheder gælder det, at Sexfriends.dk til enhver tid kan kræve dokumentation for det/de uploadede fotos, såfremt der opstår mistanke omkring profilens ægthed i forhold til uploadede fotos (som beskrevet i stk. 2.2).

5: Børneporno/pædofili

5.1    Enhver profil, som opfordrer til sex med mindreårige, eller på anden måde forsøger at udleve sine pædofile tendenser (Eks. via billed-byt eller lignende) her på Sexfriends.dk, vil OMGÅENDE blive meldt til politiet!
Hvis du ønsker at anmelde en person for pædofili, kan dette bl.a. gøres via Red Barnet's hjemmeside: www.redbarnet.dk

6: Sexuelle interesser

6.1    Vi tillader absolut ikke ønsker, som blot tilnærmelsesvis kan henledes til børneporno (som beskrevet herover).
Ligeledes tillader vi ikke ønsker på Sexfriends.dk, som på nogen som helst måde kan henledes til dyresex.

7: Profilbeskrivelsen

7.1    Det er ikke tilladt at tilføje e-mail adresser, webadresser (URLs), ICQ adresser, mobilnumre, private adresser eller lignende i sin profiltekst, og vil blive - uden yderligere varsel - fjernet, eller erstattet med andre ord af systemet.
7.2    Der tillades ikke brug af HTML-kodning (eller lignende), som vil blive elimineret af systemet.
7.3    Indholdet af profilteksten er op til den enkelte, men selv om dette er et erotisk portal, så bedes profilerne undgå anstødende eller direkte vulgære sætninger i beskrivelsesteksterne!
Sådanne beskrivelser/ønsker kan udveksles via brevfunktionen, hvor sprogbrug og ønsker ikke udstilles offentligt - og modtageren er forberedt/indforstået med sprogbruget.
7.4    Ved gentagne forsøg på overtrædelser af stk. 7.1, stk. 7.2 og stk. 7.3 vil Sexfriends.dk fjerne hele profilteksten, så alt indhold vil gå tabt.

8: Chikane

8.1    Profiler som ikke kan finde ud af at gebærde sig på Sexfriends.dk, vil blive fjernet.
Herunder hører personlige angreb, racistiske udtalelser eller lignende, som kan krænke andre profiler.
Vi fjerner dog ikke nogen profiler uden en gyldig grund, så evt. anmeldelser vil blive undersøgt i.h.t. anmelderens oplysninger/påstande.
8.2    Sexfriends.dk fralægger sig ethvert ansvar m.h.t. chikane, som foregår udenfor selve sitet (eks. telefonisk chikane), som er opstået i forbindelse med din profil herinde.

9: Spam

9.1    Udsendelse af breve eller chatbeskeder via Sexfriends.dk, som kun har til formål at reklamere for egen virksomhed, website eller lignende, vil omgående resultere i fjernelse af den pågældende afsender.
9.2    Såkaldte "standard-breve" med ens indhold, der udsendes til mange profiler i forbindelse med ønske om kontakt, kan Sexfriends.dk ikke gardere imod, men kun opfordre til, at man personaliserer sine breve i.h.t. modtageren.

10: Logging

10.1    Al korrespondance på Sexfriends.dk (chat, breve m.v.) bliver gemt i logfiler til evt. brug ved anmeldelser - og vil i ekstreme tilfælde blive overdraget til politiet, såfremt dette findes nødvendigt.
Ligeledes gemmes IP-adressen for hver enkelt bruger af samme grund, som beskrevet herover.

11: Webcam chat / Optagelse af videoprofil

11.1    Alle former for forsøg på at filme/optage seancer af de øvrige profiler på webcam chatten eller kopiering af videoprofiler er forbudt - og hører under Sexfriends.dk's copyrights gældende for sidens indhold.
11.2    Enhver som tillader at mindreårige er synlige (eller på anden måde får adgang) på webcam chatten eller i deres videoprofil, vil øjeblikket blive fjernet fra siden!
Mindreårige har ingen adgang til Sexfriends.dk, og der vil blive reageret hurtigt og konsekvent overfor sådanne tilfælde.
11.3    Det er naturligvis tilladt at have sit TV kørende i baggrunden mens man er på webcam eller optager en videoprofil, men det er ikke tilladt, direkte at benytte sit webcam til at vise/broadcaste TV-udsendelser, videooptagelser, film eller lignende til de øvrige brugere på webcam chatten eller i sin videoprofil.
Alle film og programmer er copyright-beskyttede fra distributørens side, og kan derfor udmunde i en erstatningssag p.g.a. fremvisning i offentligt rum.

12: Nyheder/reklame

12.1    Ved at oprette en profil på Sexfriends.dk godkender du, at vi fremsender nyhedsbrev (max. 1 gang om måneden) til din tilknyttede e-mail adresse (eller indbakken her på sitet) vedr. nye tiltag/vigtige informationer omkring sitet, eller relevante tilbud fra vores partner-sites.
Såfremt du oplyser mobil nr. sammen med dine øvrige profiloplysninger (mobil nr. vil aldrig være synligt for de øvrige profiler), godtager du ligeledes at modtage relevante tilbud pr. SMS (som du naturligvis ikke betaler taksten for) i begrænset omfang.

13: Øvrige betingelser

13.1    Sexfriends.dk forbeholder sig retten til at slette profiler, som ikke overholder ovenstående regelsæt, eller på anden måde er til gene for de øvrige brugere. Sletning vil ske uden yderligere advarsel!
Evt. medlemskab(er) vil blive annulleret - uden nogen form for refundering p.g.a. overtrædelse af reglerne.
Dette gælder naturligvis også for spærrede profiler, som alligevel forsøger at omgås spærringen - og lokaliseres ved rutinecheck er lignende.
Disse vil (igen) blive fjernet fra siden, uden nogen form for refundering af evt. nykøbt medlemskab.
13.2    Sexfriends.dk fralægger sig ethvert ansvar i forbindelse m.h.t. chikane eller lignende fra andre profiler, som er opstået i forbindelse med oprettelse af en profil på sitet.
13.3    Sexfriends.dk må ikke videregive profiloplysninger til tredjepart, og kan kun ske i tilfælde af en evt. politianmeldelse, hvor vi er forpligtet til, at udlevere alle relevante oplysninger (såsom IP-adresse og logfiler) samt øvrigt bevismateriale, der har tilknytning til den anmeldte profil.
13.4    Sexfriends.dk er forpligtet til, at sikre driften af sitet.
Dog kan Sexfriends.dk ikke holdes erstatningspligtig i nogen form ved eks. nedsættelse af hastigheden på funktionerne på sitet - eller andre tekniske fejl, som naturligvis vil blive udbedret så hurtigt, som det kan lade sig gøre.
13.5    Sexfriends.dk er bygget op således, at sitet er kompatibel med Windows-systemer og Microsoft Internet Explorer (ver. 5.0 og nyere) samt Firefox (1.5 og nyere).
Sexfriends.dk kan ikke holdes ansvarlig for sikkerhedsopsætninger, styresystemer eller browsertyper/versioner på brugermaskinerne, der forårsager fejl på sitet på baggrund af indstillinger/opsætninger, som ikke følger de anvisninger der er oplyst i.h.t. sitets opbygning.
13.6    Sexfriends.dk tilbyder naturligvis hjælp/support vedr. sitets funktionalitet i en udstrækning, som findes muligt i.h.t. teknisk viden - samt bemandingsplan.
Der gives derfor ingen garanti for evt. svar/løsninger på henvendelser, som vi dog bestræber os på være behjælpelige med indenfor den viden og kapacitet, som stilles til rådighed af staben.


Alle rettigheder forbeholdes. © Copyright 1998-2005
Ingen dele må bruges af andre uden eksplicit skriftelig accept. - Regelsæt & betingelser
Leder du efter sexlegetøj?